فرق بین جوجه کشی طبیعی و مصنوعی : در هر فصلی میتوان جوجه کشی مصنوعی انجام داد، در حالی که در روش طبیعی مرغ در آخر بهار و تابستان کُرچ میشود در این روش میتوان از تعداد زیادی تخم مرغ استفاده کرد. در روش طبیعی تعداد تخم مرغ ها کم است. در این روش کنترل بیماری ها و عامل های محیطی مانند گرما ، رطوبت ، تهویه به راحتی انجام می شود ماشین جوجه کشی به فضلۀ مرغ آلوده نیست. در این روش تعداد از بین رفتن تخم مرغ ها در اثر شکستگی و آلوده شدن کمتر است سال ها می توان از دستگاه جوجه کشی استفاده کرد. برای جوجه کشی طبیعی باید به نکات زیر توجه کنیم: 1– انتخاب تخم مرغ مناسب 2– تشخیص مرغ کرچ 3– لانه مناسب برای خوابیدن مرغ کرچ 4– بهداشت لانه 5– تهیه غذای مناسب

جوجه کشی طبیعی

در ساختمان تمام ماشین های جوجه کشی ، نکته های زیر باید رعایت شده باشند: 1 -دما و تنظیم حرارت ماشین جوجه کشی 2 -میزان رطوبت 3 -تهویۀ حرارت 4 -چرخاندن تخم مرغ در ماشین ها . همچنین ماشین های جوجه کشی از نظر تهویه به دو دسته تقسیم می شوند: الف – ماشین های کوچک با تهویۀ طبیعی ب – ماشین های بزرگ با تهویۀ مصنوعی . ماشین های جوجه کشی از نظر نوع سوخت و حرارت به سه دسته : برقی ، گازی و نفتی تقسیم می شوند حرارت ماشین های جوجه کشی را در هیجده روز اوّل ، ۳۸ درجه و سه روز آخر ۳۷ درجه تنظیم میکنند. ظرفیت ماشین های جوجه کشی ، بین ۳۵ تا ۲۰۰ عدد تخم مرغ در ماشین های کوچک ، متوسط و دستگاه های تمام اتوماتیک قرار دارد. (فرق بین جوجه کشی طبیعی و مصنوعی)

محل قرار دادن دستگاه باید قابل شستشو و ضد عفونی باشد. همچنین تهویه باید در آن به سادگی انجام شود. این محل باید نور گیر باشد ولی نور نباید به طور مستقیم ، روی ماشین جوجه کشی بتابد محل قرار گرفتن ماشین جوجه کشی باید طراز باشد از دیوار هم یک متر فاصله داشته باشد. برای رفت و آمد به اتاق و محل جوجه کشی باید نکته ها و دستورهای بهداشتی به طور کامل رعایت شوند. همچنین از ورود افراد گوناگون به آنجا جلو گیری شود برای ضدعفونی کردن سالن و ماشین های جوجه کشی باید از مادۀ ضدعفونی کنندۀ مناسب استفاده کنیم. همچنین بر اساس دستور کارخانۀ سازندۀ محلول ، آن را تهیۀ و استفاده کنیم.

جوجه کشی مصنوعی

تخم نطفه دار انواع مرغ-طوطی-شترمرغ-غاز-اردک-قو-و… در فروشگاه اینترنتی جوجه کش موجود میباشد و از سراسر ایران قابل سفارش است.