تماس با ما

برای خرید دستگاه های جوجه کش ، دستگاه پرکن طیور و تخم های نطفه دار پرندگان مختلف نیاز به راهنمایی خواهید داشت. لذا در صورت نیاز به هرگونه آگاهی و یا حتی اگرمایل به ارائه نظرو پیشنهاد هستید، می توانید به وسیله شماره تماس های زیر با ما در ارتباط باشید.

شماره همراه کارشناسان :
تلفن شرکت ایران طیور :