رشد جنین در داخل تخم نطفه دار : رشد جنین در داخل تخم نطفه دار یک فرایند بسیار حساس است که از دو مرحله ستر و هچر تشکیل شده است. به همین دلیل دستگاه های جوجه کشی که در بازار موجود هستند دارای دو قسمت ستر و هچر هستند و شرایط لازم برای ستر وهچر را فراهم میکنند. البته دستگاه هایی هم وجود دارند که شرایط ستر و هچر را به صورت همزمان برای تخم ها فراهم می کنند که به دستگاه های ستر هچر همزمان معروف هستند. همان طور که اشاره کردیم جوجه در آوری از تخم های نطفه دار از دو مرحله ستر و هچر تشکیل شده است. مرحله ستر مرحله اولیه است که تمام دوران جوجه کشی به غیر از سه روز آخر آن را شامل میشود. در واقع منظور از ستر از روز اول جوجه کشی تا سه روز ماقبل خارج شدن جوجه ها از تخم های نطفه دار است. در روز اول جوجه کشی که تخم ها در داخل دستگاه در دمای حدود 37.7 درجه سانتی گراد قرار می گیرند نطفه به دلیل دمای دستگاه جوجه کشی فعال می شود. در واقع این دماست که محرک اصلی تبدیل نطفه به جنین و جنین به جوجه است.

رشد جنین داخل تخم

اما آغاز رسمی تبدیل نطفه به جنین از روز چهارم است و جنین رفته رفته شکل خاصی به خود می گیرد. نکته بسیار مهم و کاربردی این که در این چهار روز اول می توان به این پی برد که تخم ها در داخل دستگاه جوجه کشی دارای نطفه هستند یا نه و اگر هستند قدرت لازم را برای باروری دارند یا نه؟ به همین دلیل در منابع علمی توصیه میشود که در روز سوم جوجه کشی هم از تخم های نطفه دار باید نطفه سنجی کنید. در روز چهارم جوجه کشی کیسه ای به نام آلانتوئیس در پشت کیسه آمنوین ایجاد میشود. و جنین در سمت چپ این کیسه مستقر میشود. در این روز است که اولین تماس بین کوریون و آلانتوئیس ایجاد می شود. همچنین در این روز رنگ دانه های چشم ها هم ایجاد میشود. در روز سیستم گوارشی جنین شروع به رشد میکند و بخش های مختلف آن از هم مجزا میشوند. در روز پنجم شاهد تشکیل غده های تناسلی در جوجه ها هستیم.

از روز ششم بال و پرها ، پنجه ها و پاها هم در حال رشد هستند و میتوان آن ها را به تفکیک مشاهده کرد. منقار جنین هم شروع به رشد پیدا کرده است و می توان ان را مشاهده کرد. از روز ششم جنین به صورت ارادی شروع به حرکت میکند به طوری که می توان آن را جوجه ای در درون تخم نامید. در روز هفتم دندان جوجه که برای خارج شدن آن از تخم ها استفاده خواهد شد رشد کرده است. و از روز هشتم رشد پرنده افزایش پیدا میکند به طوری که میتوانید شاهد رشد پرها هم باشید. استخوان های پرنده هم آهکی میشوند و استخوان های پرنده استحکام کافی پیدا میکنند.

رشد جنین داخل تخم

در روز نهم جنین در داخل تخم شکل کامل به خود پیدا کرده است و به شکل یک پرنده کامل است. از روز نهم به بعد قسمت سر پرنده رشد بیشتری پیدا میکند. در روز دهم می توانید شاهد رشد کامل چشم ها باشید. در این روز منقار پرنده هم شروع به رشد کردن میکند. اما در روز یازدهم اندام های داخلی پرنده شروع به رشد کردن میکنند. در بین اندام های داخلی کلیه از دیگر اندام ها رشد بیشتری پیدا کرده است. در روز دوازدهم پاهای پرنده رشد کافی را کرده اند و خمیده شده اند. پنجه های پرنده هم به صورت کامل شکل گرفته اند. پرها هم به اندازه کافی بزرگ شده اند. در این روز میتوانید شاهد رشد کافی کیسه سفیده باشید. از امروز جذب و مصرف پروتئین شروع میشود.

در روز سیزدهم می توانید شاهد انتقال چربی از غشا به زرده باشید. همچنین لایه ای که بین انگشتان پرنده وجود دارند از امروز قابل مشاهده هستند. این لایه که انگشتان را به هم وصل می کند به لایه فلس معروف است و در روز سیزدهم تشکیل آن آغاز می شود. از روز چهاردهم سر پرنده که به اندازه کافی رشد کرده است اما همچنان در حال رشد است به قسمت بزرگ تخم شروع به حرکت می کند. در قسمت بزرگ تخم کیسه هوایی وجود دارد که جنین می تواند از اکسیژن موجود در آن استفاده کند. اگر این اتفاق نیفتد جنین در داخل تخم خفه می شود ونمی تواند از آن خارج بشود. نیاز به اکسیژن مخصوصا در دوران هچ که پرنده در حال خارج شدن از تخم است اهمیت زیادی دارد. در روز پانزدهم روده هایی که در بیرون از پرنده وجود دارند به درون بدن پرنده وارد می شوند و جنین حالت تکمیل یافته تری به خود می گیرد.

رشد جنین در تخم

در روز شانزدهم جنین تکامل پیدا کرده است و تکامل آن به صورت جزئی ادامه پیدا می کند. از روز شانزدهم موجودی که در داخل تخم وجود دارد را می توانیم جوجه بنامیم. در چند روز باقی مانده دوران ستر تکامل جنین کامل تر می شود تا جوجه برای آماده شدن برای خروج از تخم وارد مرحله هچر بشود. در این روز ناخن ها و منقار پرنده به صورت کامل تشکیل شده است. از روز شانزدهم به بعد سطح بدن پرنده پر از پر می شود و سفیده تخم به صورت کامل مصرف می شود. جوجه از روز شانزدهم از زرده تخم مرغ به عنوان منبع اصلی استفاده می کند تا انرژی مورد نیاز برای تکامل و خارج شده از داخل تخم را داشته باشد.

در روز هفدهم مقدمات لازم برای خروج جوجه از تخم فراهم می شوند و رفته رفته جوجه محتویات درون تخم را مصرف می کند به طوری که مقدار محتویات رو به کاهش میگذارد. در روز هجدهم مرحله ستر رشد جوجه تقریبا کامل شده و آماده خروج از تخم است. جوجه در داخل تخم به اندازه کافی رشد کرده است و فضای داخل تخم جوابگوی آن نیست به همین دلیل حالت فشرده به خود میگیرد. روز بیست و یکم آخرین روز جوجه کشی است و جوجه از تخم خارج می شود. این کار با شکستن پوسته توسط جوجه انجام می پذیرد. اما باید در این دوران هوشیار باشید زیرا گاها مشاهده می شود که برخی جوجه ها انرژی لازم برای شکستن پوسته را ندارند و شما باید آن ها را در این کار کمک کنید.

یک نکته مهم پس از خارج شدن جوجه ها از داخل تخم های نطفه دار پس از خارج شدن جوجه ها از تخم های نطفه دار آن ها را به هیچ عنوان از دستگاه جوجه کشی خارج نکنید. زیرا باید جوجه ها به مدت 24 ساعت پس از هچ در داخل دستگاه باقی بمانند. در این 24 ساعت نیازی به دادن مواد غذایی به جوجه نیست. زیرا ذخیره غذایی موجود در داخل حفره بطنی جوجه انرژی لازم برای زنده ماندن جوجه ها در روز اول را تامین می کند. دادن غذا در این مدت می تواند برای جوجه ها خطرناک هم باشد زیرا این کار باعث باقی ماندن زرده در داخل شکم پرنده شده و فاسد شدن آن را به دنبال خواهد داشت.

تخم نطفه دار انواع طیور پرورشی و زینتی و همچنین انواع دستگاه جوجه کشی اتومات و پیشرفته در فروشگاه اینترنتی جوجه کش موجود میباشد.