برونشیت و نحوه جلوگیری از شیوع آن در طیور: بیماری های عفونی از عوامل تاثیرگذار بر کیفیت پرورش طیور هستند که شیوع آن ها در گله میتواند باعث کاهش بهره وری و حتی نابودی گله بشود. یکی از بیماری های بسیار خطرناک عفونی در پرورش پرندگان برونشیت است که جزء بیماری های تنفسی و بسیار حاد محسوب می شود. این بیماری خطرناک همچنین دستگاه تناسلی پرندگان را تحت تاثیر قرار داده و کیفیت تخم های تولیدی را کاهش میدهد. از طرف دیگر برخی سویه های این پرنده اندام های ادراری را پرندگان را تحت تاثیر قرار میدهد که منجر به بروز نفریت شده و تلفات سنگینی را به دنبال دارد. شیوع این بیماری در گله بسیار سریع است و دوره نهفتگی آن بین یک تا سه روز است. برونشیت میتواند تخم گذاری گله را تا ۵۰ درصد نیز کاهش دهد. بیماری برونشیت برای نخستین بار در سال ۱۹۳۱ در آمریکا با بروز برخی مشکلات تنفسی در میان طیور کشف گردید. ویروس برونشیت که عامل بیماری رونشیت است جزء کروناویروس ها و دارای ژنوم RNA تک رشته ای است. بر روی این ویروس پروتئینی به نام S وجود دارد که به سلول های میزبان چسبیده و موجب القای آنتی بادی خنثی در آن ها میشود.

برونشیت پرنده گان

عامل بیماری برونشیت عفونی در ایران در سال 1373 توسط دکتر آقاجان جداسازی شد. در سال 1378 نتیجه آزمایش بر روی نمونه های اخذ شده از پرندگان مبتلا به این ویروس مثبت اعلام شد. در سال 1385 ، از ۱۲۰ نمونه اخذ شده برای بررسی این بیماری با استفاده از PCR ، نتیجه ۲۰ نمونه مثبت بود. علائم این بیماری در میان پرندگان شامل علائم تنفسی و علائم کلیوی است. علائم تنفسی مانند نفس نفس زدن ، عطسه ، سرفه ، آبریزش بینی و تنفس کردن با دهان است. علائم کلیوی که شامل اسهال سفید ، بی اشتهایی و کزکردگی است در میان جوجه های کم سن و جوان و در هفته های سوم تا ششم زندگی مشاهده میشود. عامل این بیماری که ویروسی است. ویروس بیماری برونشیت در میان پرندگان به راحتی از راه تنفس ، تماس با پرندگان و بستر آلوده در گله طیور منتقل میشود. البته تجربه نشان داده است که بروز نفریت در میان پرندگان نر دو برابر پرندگان ماده است. بر اساس تحقیقات و پژوهش های انجام شده توسط محققان ژنوتیپ های مختلفی برای ویروس عفونی برونشیت کشف شده است. توزیع سویه های عفونی برونشیت در مناطق مختلف یک کشور یا منطقه متفاوت میتواند باشد. این واکسن شکل لیوفینیزه دارد و از نوع زنده تخفیف حدت یافته است. برونشیت و نحوه جلوگیری از شیوع آن در طیور

بیماری برونشیت

تخم نطفه دار انواع طیور را با کیفیت بالا و تضمین نطفه دهی تخم میتوانید از فروشگاه اینترنتی جوجه کش خریداری نمایید.