مقایسه کالا

بوقلمون نژاد برنزتخم نطفه دار قوی سیاه
خرید محصولخرید محصولخرید محصول
تخم نطفه دار بوقلمون برنزتخم نطفه دار قوی سیاهتخم نطفه دار غاز نژاد اکراینی
قیمت
10,000 تومان 9,000 تومان10 % تخفیف
40,000 تومان 32,000 تومان20 % تخفیف
8,000 تومان 7,500 تومان6 % تخفیف
موجودیموجودموجودموجود
وزن
ابعادنامعلومنامعلومنامعلوم