اقدامات بعد از جوجه کشی تخم غاز : پس از جوجه کشی از غاز توسط دستگاه جوجه کشی ، باید یک سلسله اقداماتی را انجام دهید تا جوجه هایی که از تخم خارج شده اند بتوانند به راحتی به حیات خود ادامه دهند. همچنین برای این که در دوره های آتی بتوانید از دستگاه جوجه کشی به طور مناسبی جوجه کشی کنید باید آن را ضدعفونی کنید. در این مقاله قصد داریم به نکات مهمی در رابطه با پس از مرحله خارج شدن جوجه های غاز از تخم های نطفه دار اشاره کنیم. پس از جوجه کشی از غاز توسط دستگاه جوجه کشی ، باید یک سلسله اقداماتی را انجام دهید تا جوجه هایی که از تخم خارج شده اند بتوانند به راحتی به حیات خود ادامه دهند. همچنین برای این که در دوره های آتی بتوانید از دستگاه جوجه کشی به طور مناسبی جوجه کشی کنید باید آن را ضدعفونی کنید. در این مقاله قصد داریم به نکات مهمی در رابطه با پس از مرحله خارج شدن جوجه های غاز از تخم های نطفه دار اشاره کنیم.

جوجه کشی تخم غاز

پس از قرار دادن جوجه غازها در کارتون یا سبد و انتقال آن ها به مکان مناسبی که شرایط آن را اشاره کردیم ، باید جوجه های سالم را از جوجه های ضعیف و ناقص جدا کرده و آن ها را واکسیناسیون کنید. بهتر است در این مرحله تشخیص جنسیت جوجه ها نیز انجام گرفته و جوجه های نر از جوجه های ماده جدا شوند. تشخیص جنسیت جوجه غازها بدین شکل است که آن ها را سروته نگه میدارند و با فشار دادن انگشت اشاره به داخل کلوآک آن را می چرخانند. اگر زائیده تناسلی در داخل کلوآک وجود داشته باشد ، جوجه مربوطه نر است. البته در برخی نژادهای غاز مانند پیلگریم می توان از روی رنگ جوجه های یک روزه نیز جنسیت آن ها را تشخیص داد. حتماً پس از اتمام مراحل ستر و هچر باید دستگاه را ضدعفونی کنید. اگر ضدعفونی به نحو مناسبی انجام نپذیرد مجبور هستید که دستگاه را با استفاده از آب شستشو داده و در معرض اشعه ماوراء بنفش قرار دهید. برای ضدعفونی دستگاه جوجه کشی سعی کنید که سنسور دستگاه به آب برخورد نکند. اقدامات بعد از جوجه کشی تخم غاز

جوجه کشی تخم غاز

تخم نطفه دار انواع غاز و قوغاز و یا سایر طیور را میتوانید به آسانی از فروشگاه اینترنتی جوجه کش خریداری نمایید. امکان ارسال به سراسر ایران